Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter

Foto: Marie Wöldike/Woldike.nu

Foto fra rapporten 'Den nye landbefolkning': Marie Wöldike/Woldike.nu

PROJECT IS COMPLETED
Project period: 2015 - 2016

(See short summary in English below)

Forskningsprojektet undersøgte lokale reaktioner på og interaktioner med asylcentre i landdistrikter.

Gennem indsamling af kvalitative data klarlagde projektet de udfordringer og muligheder, som lokalsamfund oplever ved tilstedeværelsen af asylcentre, samt på hvilke måder asylcentre inddrages i lokale fællesskaber.

Metodisk gjorde projektet brug af etnografisk feltarbejde, primært i kraft af deltagerobservation, kvalitative interviews og fokusgrupper med berørte aktører i tre forskellige områder: Langeland (hovedcase) samt Jelling og Norddjurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet var finansieret af:

Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter var finansiereret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje for 2014.

Project: Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter
Principal investigator: Karen Fog Olwig
Start: 2015
End: 2016

Projektrapport

Rapportforside

Projektet mundede ud i rapporten 'Den nye landbefolkning', der formidler resultater fra undersøgelsen af asylcentres betydning for lokalsamfund og fællesskaber i danske landdistrikter.

Den nye landbefolkning (web-version)
Den nye landbefolkning (print-version)