Den spektakulære uorden

Performance og materialitet i det globale rum

 

Kontaktperson:Lektor Inger Sjørslev

Med et globalt perspektiv undersøger dette projekt de materielle og performative aspekter ved ikke-voldelige, sekulære politiske protestformer. Det anlægger en komparativ vinkel ud fra en antagelse om, at politiske manifestationer i det offentlige rum - hvad enten der er tale om civile ulydighedsmanifestationer eller klassiske demonstrationer i demokratiske samfund - kan anskues fra samme teoretisk-analytiske vinkel som andre spektakulære ikke-politiske manifestationer og religiøse processioner i andre samfundsmæssige kontekster. Projektet søger på den måde at forstå betydningen af den særligt spektakulære karakter af kollektive manifestationer i det offentlige rum. Hvad betyder masker kostymer, farver og andre elementer, der er kendt fra festivaler, karneval og religiøse prosessioner, når de bruges i politiske sammenhænge? Kan den særlige form, sociale og kulturelle bevægelser antager, når de manifesterer sig offentligt, anskues som en global kulturarv? Og hvad er betydningen af materielle genstande? Figurer som tricksteren og særlige genstande, der kan analyseres som feticher, synes at spille en rolle i offentlige demonstrationer i moderne samfund. Ved at se nærmere på hvad der ligger i den, søger projektet en bredere forståelse af det kollektive og socialiteten, og af social orden og uorden.

Deltagere

Lektor Inger Sjørslev

Ph.d.studerende Regnar Christensen med projektet "Insecurity, Secrecy, and Violence: An Ethnographic Study of Occult Worship in Marginalized Neighborhoods in Mexico City"

Afsluttede ph.d. projekter

Ph.d. Helene Risør med projektet "Violent Closures and New Openings. Civil insecurity, Citizens and the State in El Alto, Bolivia" 2011

Ph.d Stine Krøijer med projektet: "Figurations of the Future: Forms and Temporalities of Left Radical Politics in Northern Europe" 2011