Familien som integrerende institution for flygtninge og indvandrere i Danmark: lokale og globale livssammenhænge (FiiD)

FiiD var et forskningsprojekt ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

Illustration af indvandringPROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2006-2010

Projektet var primært koncentreret omkring studier i Danmark, men i kraft af sit fokus på såvel lokale som globale livssammenhænge anlagdes der også en bredere komparativ tilgang, der inddrog studier af migrantfamilier rundt om i verden.

I forskningsprojektet deltog etablerede forskere, ph.d.-stipendiater og en række specialestuderende, der alle interesserede sig for lokale og transnationale familiers rolle og funktion for flygtninge og indvandreres hverdagsliv og integrationen i det omkringliggende samfund.

 

 

 

 

 

 

Projektet blev støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Danmarks Frie Forksningsfond har finansieret projektet.

Projektansvarlig: Karen Fog Olwig

Start: 2006

Slut: 2010