Migrationsinitiativet

Migrationsinitativet er lukket fra og med 1. januar 2011. Vi takker for en lang række spændende seminarer og konferencer. Denne side bliver ikke længere opdateret.

Migrationsinitiativet var et tværfagligt forskningsnetværk på Københavns Universitet, med deltagelse fra syv fakulteter og omfattede desuden samarbejde med en bred kreds af eksterne partnere.

Netværkets formål var at styrke migrationsforskning og -undervisning på Københavns Universitet gennem tværfagligt samarbejde, promovering af eksisterende forskning samt indsatser for at tiltrække midler til fremtidig migrationsforskning.

Migrationsinitiativet arrangerede forelæsningsrækker, seminarer, kurser og workshops.

Baggrund

Den hastige globalisering med blandt andet forbedringer i kommunikationsteknologi og transportsystemer har fundamentalt udfordret ideen om en verdensorden, der bygger på adskilte og uafhængige nationalstater. I stedet for at tage udgangspunkt i stabile og rodfæstede kulturer er det blevet mere almindeligt at beskrive verden med begreber som sociale, økonomiske og kulturelle flow, kreolisering og global forbundethed.

Et af globaliseringens centrale aspekter har været væksten i såvel frivillige som tvungne befolkningsbevægelser især mellem syd og nord. I lyset af disse ændringer er der behov for at forstå migration med helt nye teorier og begreber. Migration må i højere grad studeres som et grundtræk ved moderne sociale og kulturelle processer - og ikke bare opfattes som en parentes i ellers stabile og bofaste civilisationers historie.

Der er behov for at generere viden, der kan skabe en bedre forståelse af de aktuelle samfundsforandringer, der er forbundet med migrationen. Det forudsætter, at der udvikles nye begreber og metoder til at indfange og belyse migrationsprocesserne.

På ovenstående baggrund er det Migrationsinititaivets ambition at centrale begreber og tilgange til migrationsforskningen gentænkes, så der kan skabes en bedre forståelse af de aktuelle samfundsforandringer, der er forbundet med migrationen.

Styregruppe

Se den tidligere styregruppe her.