Hvad er nabostøj?

Nabostøj er en støjtype, der er vanskelig kvantificerbar og ikke lader sig måle med en decibelmåling, hvor antropologisk metode er velegnet til at afdække, hvornår lyde opleves som generende støj.

Illustration fra hvidbog om støj
Illustration: Rikke Bisgaard, fra bogen 'Nabostøj – en fælles udfordring'

(See English summary below)

I forskningsprojektet ’Hvad er nabostøj?’ undersøger vi, hvornår beboere i dansk etagebyggeri oplever lyde fra deres naboer som generende støj. Nabostøj er forskningsmæssigt underbelyst, men er et udbredt problem og forårsager ofte konflikter mellem naboer, som kan præge livet ikke bare for de involverede beboere, men for hele opgange.

Nabostøj påvirker mennesker på komplekse måder, og vores forskning viser tydeligt, at lydniveau kun er ét ud af mange elementer, som medvirker til, at lyde fra naboer opleves som generende støj. Indbyrdes relationer mellem naboer, døgnrytmer og lydes karakterer spiller i høj grad ind på, hvornår lyde opleves som støj, ligesom beboeres forventninger til at kunne finde ro og være private i deres hjem er helt centrale faktorer.

Forskningsprojektet tager afsæt i otte måneders etnografisk feltarbejde blandt beboere og professionelle, som i kraft af deres virke er i berøring med nabostøjsproblemer i Københavnsområdet og i Struer i Vestjylland. Beboere er fra såvel privat udleje, almene boliger, andelsboliger og ejerboliger og de inddragede professionelle arbejder i bolig- og byggesektoren.

Projektet har udgivet hvidbogen 'Nabostøj – en fælles udfordring'. Publikationen er gratis og kan downloades eller bestilles her: 'Nabostøj – en fælles udfordring'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Researchers

Name Title Phone E-mail
Search in Name Search in Title Search in Phone

Støttet af:

Real Dania

Grundejernes investeringsfond

Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Projekt: What is Neighbour Noise?
Periode:  Februar 2018 - april 2021

Kontakt

Sandra Lori Petersen (PI)
Postdoc, Institut for Antropologi

sandra.lori.petersen@anthro.ku.dk
Telefon:  61 68 05 13