Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling

Projektet stiller skarpt på lavbundsjorde og undersøger, hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelse af det multifunktionelle landskab.

Udløb Glenstrup Sø

FOTO: Mariagerfjord Kommune

Multifunktionel jordfordeling ses som en vej til at nedbringe landbrugets CO2-udslip og indebærer, at det åbne land også skal favne hensyn til natur, biodiversitet, friluftsliv og lokal udvikling. Det kan føre til uenighed om, hvordan landskabet bør se ud, hvordan det skal bruges, og hvem det bør gavne i fremtiden.

Projektet undersøger, hvordan fortællinger om landskabet bruges i forhandlinger af de mange hensyn og udvikler fortællinger som metode til at sikre lokal samskabelse.

 

 

 

 

 

Forskere

Name Title Phone E-mail
Inge-Merete Hougaard Postdoc +4535322389 E-mail
Kathrine Dalsgaard Research Assistant +4535320303 E-mail
Stine Krøijer Associate Professor +4535321581 E-mail

Støttet af:

Logo VELUX FONDEN

Lokale Landvindinger er støttet af VELUX FONDEN.

Projekt: Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jorddeling.

Periode:  2021-2024

Kontakt

Kathrine Dalsgaard
Videnskabelig Assistent
kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk
+45 3532 0303

Stine Krøijer (PI)
Lektor
stine.kroijer@anthro.ku.dk

Eksterne forskere:

Name Title Phone E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +45 3533 1831 lokr@ign.ku.dk