Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling

Projektet stiller skarpt på lavbundsjorde og undersøger, hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelse af det multifunktionelle landskab.

Udløb Glenstrup Sø

FOTO: Mariagerfjord Kommune

Multifunktionel jordfordeling ses som en vej til at nedbringe landbrugets CO2-udslip og indebærer, at det åbne land også skal favne hensyn til natur, biodiversitet, friluftsliv og lokal udvikling. Det kan føre til uenighed om, hvordan landskabet bør se ud, hvordan det skal bruges, og hvem det bør gavne i fremtiden.

Projektet undersøger, hvordan fortællinger om landskabet bruges i forhandlinger af de mange hensyn og udvikler fortællinger som metode til at sikre lokal samskabelse.

 

 

 

Som led i projektet produceres et interaktivt kort, hvor man kan gå på opdagelse i de lokale fortællinger og landskabsforandringer.

Udover at formidle forskningsresultaterne i akademiske tidsskrifter, på konferencer og i dagspressen, vil forskerne deltage i events som Naturmødet, Klimamødet og Kommunernes Natur- og Miljøkonference.

Stine Krøijer giver i Deadline sit bud på de praktiske udfordringer og perspektiver, der er forbundet med udtagning af lavbundsjord (interviewet er ikke længere tilgængeligt).

Læs mere om projektet i Uniavisen.

 

Læs forslag til en strategi for området omkring Ø i Viborg Kommune. Lokal Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

 

 

 

Forskere

Name Title Phone E-mail
Inge-Merete Hougaard Postdoc +4535322344 E-mail
Stine Krøijer Associate Professor +4535321581 E-mail

Støttet af:

Logo VELUX FONDEN

Lokale Landvindinger er støttet af VELUX FONDEN.

Projekt: Lokale Landvindinger - Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jorddeling.

Periode:  2021-2024

Kontakt

Kathrine Dalsgaard
Videnskabelig Assistent
kathrine.dalsgaard@anthro.ku.dk
+45 3532 0303

Stine Krøijer (PI)
Lektor
stine.kroijer@anthro.ku.dk

Eksterne forskere:

Name Title Phone E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +45 3533 1831 lokr@ign.ku.dk