What is Neighbour Noise?

Project description

The research project seeks to understand when the sound of neighbours becomes disturbing noise for residents living in multi-storey buildings. Noise is often the cause of disputes between neighbours, yet neighbour noise continues to be an underexposed subject in the area of noise research - probably because neighbour noise is not the kind of noise whose nuisance is immediately measurable. Neighbour noise effects people in various ways and our research shows that the volume of the noise is not the only thing influencing when sounds from neighbours become disturbing noise. Time of hour, people’s relationship with their neighbours, and the character of the sound are among the things that influences when sounds from neighbours are experienced as disturbing noise.

The research project centers around approx. 8 months of ethnographic fieldwork in the Copenhagen area and in Struer in Western Jutland. The fieldwork consists of two parts - primarily it consists of interviews with inhabitants living in multi-storey buildings (private rental, social housing, housing co-ops, and private owners included). Secondly, it consists of interviews with professionals from the housing and building sector as well as other stakeholders whom people might get in touch with when filing a formal complaint about or having a dispute with a neighbour.  

The project runs between February 2018 and January 2021.

Projektbeskrivelse

I forskningsprojektet søger vi at forstå, hvornår lydene fra ens naboer bliver til generende støj for beboere i etagebyggeri. Nabostøj er forskningsmæssigt særdeles underbelyst, men er ofte årsagen til konflikter mellem naboer i etagebyggeri. Nabostøj er en støjtype, der er vanskelig kvantificerbar og ikke lader sig måle med en decibelmåling, hvor antropologisk metode er velegnet til at afdække, hvornår lyde opleves som generende støj.

Nabostøj påvirker mennesker på komplekse måder og vores forskning viser, at det ikke alene er lydniveauet, der har indflydelse på, hvornår lyde fra naboerne opleves som generende støj, men at tidspunktet på døgnet, folks relationer til naboerne, karakteren af lyden mv. spiller ind i oplevelsen af lyd som støj.

Forskningsprojektet tager afsæt i et ca. 8 måneder langt etnografisk feltarbejde i Københavnsområdet og i Struer. Feltarbejdet er todelt og bestå dels af interviews med beboere i etagebyggeri (fra såvel privat udleje, almene boliger, andelsboliger og ejerboliger) og dels af interviews med professionelle inden for bolig- og byggesektoren samt andre relevante aktører, som beboerne kan komme i kontakt med i forbindelse med naboklager og nabokonflikter.

Projektperioden løber fra februar 2018 til januar 2021.