Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark: Mod en ny "etnisk underklasse"?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
Volume7
Pages (from-to)71-85
ISSN1604-3405
Publication statusPublished - 2007

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 1952554